23 Tháng Ba, 2020 Synary Group

Synary Group

Tầm nhìn:  Hội nhập và bắt kip “Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”; Áp dụng khoa học, công nghệ trên cơ sở “Internet Vạn Vật – IOT”; Xây dựng cơ sở dữ liệu Synary, Khách hàng và Đối tác theo “Big data”‘; Mọi hoạt động Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư theo […]

Xem thêm
error: Content is protected !!