Synary Albums

SYNARY ALBUMS 

 Một số hình ảnh về Synary do CEO Synary Group thực hiện trong thời gian qua tại Đại học KInh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM, Đại học Hùng Vương, Synary Viettel Pay Phú Thọ…

  Synary    Sản phẩm  Cà Phê    Albums

Synary Smart HUB tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Synary Smart HUB tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật HCM

Synary Smart HUB tại Đại học Quốc Gia

Synary Smart HUB tại Đại học Hùng Vương

Synary Smart HUB tại Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội 

Synary Smart HUB tại Viettel Phú Thọ

Xem thêm thông tin về các sản phẩm của Synary: Bấm vào đây

      

error: Content is protected !!