Nhóm OneTeam

 Nhóm OneTeam

 Nhóm chúng Tôi với mục tiêu là Vui vẻ, Chia sẻ, Chân tình và Cùng đồng hành với OneCoin/Onelife

 Các thành viên của Nhóm:

– Ngô Đình Trang  Điện thoại: 0982 10 20 60  Facebook  Email:

Trần Thị Tú Khuyên  Điện thoại: 0909 88 91 38  Facebook  Email:

Trần Thị Thúy  Điện thoại: 0909 73 62 88 Facebook  Email:

 Để đăng ký thành viên của Nhóm có thể dùng Email đăng ký tại CoinEx hoặc gửi thông tin cho Trang qua nhóm Telegram

 Một số thông tin về OneCoin và CryptoCurrency

 Tổng hợp các Bài viết về OneCoin và CryptoCurrency tại CoinEx

 Thông tin về OneCoin/OneLife và DealShaker cập nhập

 

   

    

      

error: Content is protected !!