Nhóm DealShaker

 Nhóm DealShaker

 Nhóm chúng Tôi với mục tiêu là Vui vẻ, Chia sẻ, Chân tình và Cùng đồng hành với OneCoin/Onelife…

Trợ giúp, đào tạo, hướng dẫn giao dịch… về Thương mại Điện tử trên trang DealShaker… 

 Các thành viên phụ trách Nhóm:

Nguyễn Tấn Dũng  Điện thoại: +84 922050588 Facebook  Email:

 Để đăng ký thành viên của Nhóm có thể dùng Email đăng ký tại CoinEx hoặc gửi thông tin cho Dũng qua nhóm Telegram

 Một số thông tin về OneCoin và CryptoCurrency

 Tổng hợp các Bài viết về OneCoin và CryptoCurrency tại CoinEx

 Thông tin về OneCoin/OneLife và DealShaker cập nhập

 

   

 

      

error: Content is protected !!